Kandydaci do Rady Miejskiej w Strumieniu

STRUMIEŃ, OKRĘG NR 1

Adam Gawron Wykształcenie wyższe na kierunku etnologia. Przez wiele lat związany z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Strumieniu, najpierw jako wolontariusz, a następnie jako pracownik. Od 2013 r. pełni funkcję sekretarza Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Strumieniu. Aktualnie pracuje w firmie konsultingowej z zakresu ochrony środowiska.

STRUMIEŃ, OKRĘG NR 2

Paweł Starczynowski Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, z wykształcenia inżynier biomedyczny. Na co dzień serwisant aparatury medycznej. Z pasji muzyk i kantor, ukończył studium muzyki liturgicznej w Krakowie. Od najmłodszych lat związany z parafią pw. św. Barbary w Strumieniu. Członek Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.

STRUMIEŃ, OKRĘG NR 3

Maria Krutyła Wykształcenie wyższe chemiczne. Emerytka. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy, działa w Radzie Mieszkańców Strumienia oraz Akcji Katolickiej. Uhonorowana wyróżnieniem zasłużona dla Miasta Strumień. Doświadczony samorządowiec. Radna Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2010-2018.

STRUMIEŃ, OKRĘG NR 4

Ireneusz Duda Mieszkaniec Strumienia, od najmłodszych lat związany z ziemią cieszyńską, aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Emeryt, były pracownik Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej. Radny Rady Miejskiej w latach 2006-2018. Pasjonat fotografii i lotnictwa.

PRUCHNA, OKRĘG NR 5

Stanisław Świtała Absolwent AWF Katowice, magister wychowania fizycznego, nauczyciel z 25-letnim stażem pracy. Założyciel Klubu Sportowego LKS „99 Pruchna”. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruchnej. Zasłużony dla Sołectwa Pruchna. Radny Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 1998-2014.

PRUCHNA, OKRĘG NR 6

Maria Madziar Mieszkanka sołectwa Pruchna. W latach 2006-2014 członek Rady Sołeckiej. Zaangażowana w działalność Koła Gospodyń Wiejskich i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Radna Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2014-2018.

PRUCHNA, OKRĘG NR 7

Henryk Mężyk Mieszkaniec sołectwa Pruchna. Żonaty, ojciec trójki dorosłych dzieci. Technik elektryk pracujący od 38 lat w KWK „Pniówek”. Posiada doświadczenie w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Były ławnik sądowy.

DROGOMYŚL, OKRĘG NR 8

Józef Rudol Pracował w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w Pogotowiu Cieszyńskim – obecnie emeryt. Jest strażakiem ratownikiem w OSP Drogomyśl. Członek Klubu EKO. Od wielu lat pełnił funkcję członka Rady Sołeckiej w Drogomyślu. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Radny Rady Miejskiej w latach 2014-2018.

DROGOMYŚL, OKRĘG NR 9

Czesław Greń Zawodowo od ponad 30 lat związany z budową dróg. Ostatnio na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. logistyki przy budowie autostrad A1 i A2. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Uhonorowany wyróżnieniem zasłużony dla Sołectwa Drogomyśl. Od 20 lat działa w samorządzie, w latach 2006-2018 Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu.

DROGOMYŚL, OKRĘG NR 10

Jarosław Mazur Żonaty, trójka dorosłych dzieci. Emerytowany górnik. Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Cieszynie. Członek Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy i sołectwa.

BĄKÓW, OKRĘG NR 11

Stanisław Balas Mieszkaniec sołectwa Bąków. Emeryt. W latach 2003-2007 członek Rady Sołeckiej Bąkowa. Od 2007 r. Sołtys sołectwa Bąków. Uhonorowany wyróżnieniem zasłużony dla Sołectwa Bąków. Radny Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2006-2018.

BĄKÓW, OKRĘG NR 12

Bronisław Pająk Mieszkaniec sołectwa Bąków. Pracował przez 35 lat w Cieszyńskiej fabryce narzędzi. W 2006 r. założył własną działalność gospodarczą. Członek NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Radny Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2014-2018.

ZABŁOCIE, OKRĘG NR 13

Jarosław Szast Mieszkaniec sołectwa Zabłocie. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy i sołectwa. Od 2015 r. pełni funkcję sołtysa. Radny Rady Miejskiej w Strumieniu w latach 2015-2018.

   ZBYTKÓW, OKRĘG NR 14

Kazimierz Jaworski Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Trener piłki nożnej UEFA. Prowadzi szkółkę piłkarską dla dzieci i koordynuje grupy młodzieżowe w klubie Wisła Strumień. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Współzałożyciel Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Parafii Świętej Barbary w Strumieniu.

ZBYTKÓW, OKRĘG NR 15

Cecylia Skowron Jest członkiem rady LGD „Cieszyńska Kraina”. W latach 1999-2015 pełniła funkcję sołtysa Zbytkowa. W 2013 roku została wyróżniona Złotym Kluczem dla najlepszego samorządowca. Od 2002 roku jest Radną Rady Miejskiej w Strumieniu. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej. Uhonorowana wyróżnieniem zasłużony dla Sołectwa Zbytków.