Anna Grygierek

Drodzy Państwo!

Najcenniejszym skarbem gminy Strumień są ludzie. Wspólnie udało nam się wiele osiągnąć, jednak jeszcze sporo przed nami.

Przez te lata pełnienia funkcji burmistrza przekonałam się, że wspólnym działaniem można wiele dokonać.

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie podczas prowadzonej kampanii wyborczej. To było dla mnie niezwykle cenne, że mogę liczyć na tak wiele osób, szczególnie że tym razem kampania wyborcza przybrała wymiar walki za wszelką cenę.

W ostatnim czasie stałam się ofiarą niezwykle zajadłych ataków, od drobnych złośliwości po ciężkie, nieprawdziwe i bezpodstawne oskarżenia. Szczególnie boli to, że dochodzą z kręgu osób, które przez wiele lat zapewniały mnie o swojej lojalności i przyjaźni.

Wierzę w ludzi, ich trzeźwy osąd i ocenę sytuacji naszej gminy, a wyniki wyborów przyjmę z pokorą. Ufam w rozwagę i trafność decyzji mieszkańców Gminy Strumień.

Swoim kontrkandydatom życzę wszystkiego dobrego.

Proszę, aby Państwa wybór był podyktowany zdrowym rozsądkiem, abyście Państwo wzięli pod uwagę nie słowa i obietnice, ale to, co widzicie wokół siebie – efekty. Dzięki współpracy z mieszkańcami wiem co zrobić, wiem też jak to zrobić.

Proszę o Wasz głos i udział w wyborach 21 października.

Podpis Anny Grygierek