Program wyborczy na kadencję 2018-2023

Drodzy mieszkańcy, nasz program to wynik wielu rozmów z Wami, to dzięki Wam wiemy co należy zrobić. Wiemy też jak to zrobić. Kontynuowanie remontów, termomodernizacji oraz rozbudowy i doposażenia gminnych obiektów oświatowych, Budowa i modernizacja dróg oraz chodników wraz z ich oświetleniem, Przyjęcie warunków i zasad przejmowania dróg do zasobu…

Więcej …