Podsumowanie kadencji 2014-2018

W latach 2014-2018 wykonaliśmy ponad 250 zadań inwestycyjnych na terenie całej gminy Strumień na kwotę ponad 30 milionów zł. Wśród nich między innymi:

Wykonaliśmy modernizacje dróg w każdej miejscowości gminy na łączna kwotę ponad 10 mil zł .
Wsparliśmy finansowo inwestycje realizowane przez powiat na terenie Gminy Strumień za kwotę ponad 1 575 963,76 zł.
Wykonaliśmy remont oczyszczalni ścieków w Strumieniu, jak również modernizację i rozbudowę sieci kanalizacji w Strumieniu i Zbytkowie za kwotę ponad 5 mln zł.
Zamontowaliśmy ponad 100 nowych lamp oświetleniowych.
Udzieliliśmy dotacji do wymiany pieców w budynkach indywidualnych jak również wsparliśmy z budżetu gminy usuwanie azbestu.
Pozyskaliśmy do jednostek OSP w Bąkowie i Pruchnej nowe samochody strażackie.
Wybudowaliśmy wielofunkcyjne boisko w Drogomyślu.
Wykonaliśmy termomodernizację szkoły w Bąkowie.
Wykonaliśmy termomodernizację szkoły w Zabłociu i remont boiska.
Utworzyliśmy nowe oddziały przedszkolne w Strumieniu i Zbytkowie.
Przeznaczyliśmy środki z budżetu gminy na wsparcie funkcjonowania żłobka w Strumieniu.
Wybudowaliśmy wiatę wielofunkcyjną w Zabłociu Solance.
Wyremontowaliśmy ośrodek zdrowi a w Pruchnej wraz z modernizacją parkingu.
Zakończyliśmy I etap modernizacji stadionu sportowego w Strumieniu.
Doposażyliśmy wszystkie szkoły i przedszkola gminne.

Sprawozdanie miasto Strumień

Sprawozdanie sołectwo Bąków

Sprawozdanie sołectwo Drogomyśl

Sprawozdanie sołectwo Pruchna

Sprawozdanie sołectwo Zabłocie

Sprawozdanie sołectwo Zbytków