Szanowni Mieszkańcy Gminy Strumień!

W imieniu swoim i kandydatów na radnych serdecznie dziękujemy za oddanie głosów na Komitet Wyborczy Wyborców Anny Grygierek. Państwa decyzja to wyraz poparcia dotychczasowych działań i zobowiązanie do podążania w wyznaczonym kierunku. Mamy świadomość ogromnego zaufania, którym nas Państwo obdarzyliście. Naszym wspólnym sukcesem jest bardzo wysoka frekwencja! Po raz kolejny Mieszkańcy Gminy Strumień udowodnili, że są świadomym i demokratycznym społeczeństwem. Dziękujemy za wsparcie i życzliwość, których doświadczyliśmy w czasie kampanii wyborczej.

Mam nadzieję, że wspólnie z nowo wybraną Radą Miasta i Gminy uda nam się wiele osiągnąć i przez kolejnych pięć lat, w atmosferze konstruktywnej dyskusji, będziemy podejmować najlepsze dla naszej społeczności decyzje. Również Państwa zapraszamy do aktywnego udziału w życiu publicznym naszej gminy m.in. poprzez udział w zebraniach. Państwa opinie, sugestie i spostrzeżenia są dla nas bardzo ważne!

Życzę nam wszystkim dobrej współpracy oraz wzajemnego szacunku, zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu i wiary w to, że praca na rzecz rozwoju Gminy Strumień warta jest szczególnego zaangażowania i poświęcenia.

Z  wyrazami szacunku

Anna Grygierek wraz ze wszystkimi kandydatami na radnych z KWW Anny Grygierek